Šta su preduslovi za prihvat plaćanja karticama online?

Da biste omogućili plaćanje platnim karticama na Vašem sajtu (ili aplikaciji), potrebno je da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

  1. Da ste registrovani kao Pravno Lica (bilo koje vrste)
  2. Imate zakupljen Internet Domen,
  3. Imate postavljen (objavljen) web sajt i instaliran SSL sertifikat.

Nakon toga možete zatražiti ponudu popunjavanjem kratkog formulara na https://www.allsecure.rs/sr/zahtev/ 

Za više informacija možete pogledati sledeći tekst na našem blogu.