Koliko me koštaju usluge koje pruža AllSecure?

Cena transakcije plaćanja na internetu podrazumeva: a) naknade banke (ili banaka) i b) naknadu korišćenja platne platforme (Payment Gateway-a). Po pravilu je naknada banke izražena u procentu od vrednosti transakcije, dok je naknada platne platforme izražena u fiksnom iznosu po izvršenoj transakciji. U poslednjih godinu dana, cene transakcija u Srbiji su se veoma približile, ako ne i izjednačile sa uporedivim cenama transakcija u EU. 


Međutim precizna cena zavisi od više faktora i određuje se za svaki pojedinačni slučaj. Faktori koji najviše utiču na cenu transakcije su: broj transakcija, prosečna vrednost transakcije, korišćenje pojedinih funkcionalnosti sistema, alata za prevenciju rizika itd. Upravo zbog toga je nemoguće napraviti cenovnik i postaviti jedinstvenu cenu za sve trgovce.


Upravo iz tog razloga, naša praksa je da samo na zahtev dajemo indikativnu finansijsku ponudu, koja je skrojena na osnovu podataka koji nam trgovac pošalje.

Nije komplikovano - kliknite na link zahtev za ponudom, popunite tražene podatke, potvrdite da se slažete sa uslovima poverljivosti, i u roku od najviše 48 sati (a najčešće i brže), dobićete ponudu koju možete, ali ne morate prihvatiti.