Šta je Payment Gateway?

Payment Gateway je platforma za plaćanje koja služi da omogući komunikaciju između vaše Internet prodavnice i vaših kupaca, sa jedne strane, i vaše Internet prodavnice i banke / prihvatioca sa druge strane. Payment Gateway prima i šalje podatke o vašoj transakciji, uključujući i podatke sa platnih kartica na bezbedan i sertifikovn način, a na osnovu čega banka / prihvatilac tu transakciju autorizuje ili odbija. Informacja o autorizaciji ili odbijanju se zatim šalju vama i ostalim učesnicima u prometu (bankama, kartičnim organizacijama itd). AllSecure Payment Gateway je jedan od najsavremenijih sistema koji u sebi integrišu: najbolji sistem povezivanja sa internet prodavnicom, ceo spektar sistema za prevenciju internet prevara, kompletan portal preko koga trgovac može uživo pratiti sva plaćanja, kao i praviti statistike i analize o njima. Konačno, naš Payment Gateway je povrh svega PCI (level 1) kompatibilan i tehnički je povezan na preko 400 banaka i metoda plaćanja u svetu.