Mogu li preko vas prihvatati i plaćanja u različitim valutama?

Allsecure vam može pružiti mogućnost plaćanja u različitim valutama. Možete prihvatati uplate koje dolaze iz bilo kod dela sveta i u bilo kojoj valuti dokle god to vaša banka / prihvatilac dozvoljavaju. Preporučujemo da izaberete otvaranje internet deviznog računa u onoj valuti u kojoj ćete prihvatati plaćanja,  kod banke koja vam to omogućava, i tako izbegnete nepotrebne troškove provizije kod menjačkih poslova. Za više informacija o bankama sa kojima sarađujemo i koje vam mogu asistirati kod otvaranja deviznog internet računa, kontaktirajte nas slanjem tiketa putem našeg HelpDesk sistema.