Kako mogu da omogućim plaćanja u različitim valutama?

Kada potpišete ugovor sa nama, konfigurisaćemo vaš nalog tako da može da prihvati bilo koju valutu koju vam je vaša banka dodelila. Banke sa kojima mi sarađujemo, pa i one u Srbiji, dozvoljavaju da otvorite internet račun u više valuta. Prednost ovoga je da možete ponuditi plaćanje korisnicima iz inostranstva u valutama koje su njima domaće, a da vi ne razmišljate o kasnijim troškovima konverzije, jer novac uplaćen u određenoj valuti (npr evro) direktno ide na vaš račun u toj valuti.