Transakcije Autorizacije, Kompletiranja, Otkazivanja

Internet trgovci - početnici često budu zbunjeni terminologijom i procesom naplate roba i usluga karticama. Verovatno jedno od najpopularnijih pitanja koja dobijamo je šta predstavlja proces Autorizacije i kako (zašto) se radi kompletiranje transakcije. Krenućemo redom.

AUTORIZACIJA (oznaka PA ili Preauthorization)

Autorizacija predstavlja transakciju kojom se rezerviše iznos transakcije na računu kupca. Nakon uspešne autorizacije novac se rezerviše ali ne skida odmah sa njegovog računa. Tek kada trgovac proveri da li naručenu robu ima na stanju i da li je u mogućnosti da izvrši svoje obaveze iz porudžbine, on izvršava kompletiranje transakcije.  

KOMPLETIRANJE (oznaka CP ili Capture)

Dakle, kada je trgovac siguran da može izvršiti svoje obaveze iz narudžbine, npr neposredno posle slanja robe ili nakon isporuke robe, on transakciju kompletira. Ovom komandom, trgovac daje nalog da sredstva napuste račun kupca i da krenu ka računu trgovca. 

Kompletiranje se može izvršiti na dva načina:
  1. Direktno slanjem Capture transakcije iz prodavnice kupca (integracijom funkcionalnosti kako je opisano u API dokumentaciji)
  2. Kroz funkcionalnost već ugrađenu u Portal Trgovca 
Standardni rok za kompletiranje transakcije je oko 14 dana. Nakon tog roka, moguće je da banka kupca, samostalno oslobodi sredstva i omogući svom korisniku da ih koristi. Logika je u tome da se smatra da je trgovcu sasvim dovoljno 7-14 dana da proveri da li može da izvrši obaveze iz narudžbine ili ne.

OTKAZIVANJE / REVERSAL (oznaka RV ili Reversal ili Void)

Ukoliko trgovac proceni da ipak ne može izvršiti svoje obaveze (npr nema robe tog kvaliteta na stanju), on može otkazati transakciju. Otkazivanjem transakcije, prethodno autorizovana sredstva se oslobađaju i postaju ponovo dostupna kupcu.
Otkazivanje se može izvršiti na dva načina:
  1. Direktno slanjem RV transakcije iz prodavnice kupca (integracijom funkcionalnosti kako je opisano u API dokumentaciji)
  2. Kroz funkcionalnost već ugrađenu u Portal Trgovca 
Važno obaveštenje za Trgovce koji rade sa UniCredit Bankom: Rok za slanje transakcije otkazivanja je do kraja narednog radnog dana. Ukoliko je transakciju potrebno otkazati nakon tog roka, potrebno je kontaktirati banku i zatražiti im da otkazivanje urade umesto vas.

Važno obaveštenje za Trgovce koji rade sa Banca Intesa: Rok za slanje transakcije otkazivanja (Void) je do kraja istog dana (23:59h). Ukoliko je transakciju potrebno otkazati nakon tog roka, potrebno je prvo uraditi kompletiranje (Capture) te transakcije, a odmah potom i povraćaj sredstava (Refund).