SecureLink (Link za plaćanje)

Za trgovce kojima je potrebno da s vremena na vreme prime uplatu od svojih klijenata, ali im biznis model ne opravdava investiciju u kreiranje posebnog sajta ili internet prodavnice, niti brigu o hostingu iste, nudimo Pay by Link rešenje pod nazivom SecureLink. „Pay by Link“ ili „plaćanje putem linka“ predstavlja proces naplate gde trgovac generiše link koji kupca šalje direktno na stranicu na kojoj može videti relevante detalje i bezbedno izvršiti plaćanje svojom karticom. Više pojedinosti o ovakvom načinu prihvata elektronskih plaćanja možete pročitati u tekstu objavljenom na našem sajtu:  https://www.allsecure.rs/sr/securelink-pojednostavnite-naplatu-putem-linka-za-placanje/


Proces generisanja linka i plaćanja istog je ukratko opisano u nastavku:


1) Generisanje linka kroz Portal - Portalu pristupate putem jedinstvenom linka koji ćete dobiti. Kada pristupite portalu dobijate stranicu kao na slici ispod:Nakon pristupanja portalu, trgovac kreira novu fakturu putem unosa vrednosti u polja koja se odnose na kupca (detalji kupca) i polja koja opisuju proizvod ili uslugu koja je predmet plaćanja.
  

Nakon kreiranja fakture, trgovcu se prikazuje opcija da kopira link koji će zatim poslati kupcu putem bilo kog kanala (SMS, email, socijalne mreže itd.)

2) Plaćanje - Nakon što je od trgovca dobio link, dovoljno je da kupac klikne na link i otvoriće stranicu koja će pokazati detalje o proizvodu ili usluzi koja se plaća, kao i ostale potrebne detalje porudžbine. Takođe, nakon prihvatanja uslova plaćanja, kupcu se na istoj stranici prikazuje bezbedna forma za unos podataka o platnoj kartici.Po uspešnom plaćanju, kupcu se prikazuju podaci o uspešnoj transakciji, a email sa podacima o transakciji se šalje na ranije navedenu email adresu kupca. Kopija email poruke se šalje i trgovcu.

  


U svakom trenutku trgovac može ponovo pristupiti portalu gde će videti izlistan status svih porudžiina, kao i detalji povezanih transakcija. Takođe, trgovac kroz portal može zaključiti preautorizovane transakcije, kao i uraditi otkazivanje ili refundaciju plaćanja.


Ukoliko ste zainteresovani za uslugu i želite da isprobate način funkcionisanja našeg SecureLink sistema za plaćanje putem linka, kontaktirajte našu [email protected] za detalje o uslovima korišćenja naših usluga i dobijanju testnih parametara za pristup sistemu.