Možemo li testirati API i platformu pre nego postanemo vaši korisnici ?

AllSecure platforma se može testirati potpuno besplatno i bez prethodne obaveze zaključivanja ugovora.


Osnovne funkcionalnosti sistema, kao i integraciju na platformu možete započeti tako što ćete nas kontaktirati kroz ovaj Help Desk ili slanjem email poruke na [email protected] za zahtevom za dobijanje testnih parametara. U najkraćem roku poslaćemo vam parametre za pristup testnom sistemu (Sandbox) i našem online API development portalu.


Načini kroz koje nas možete kontaktirati: