Prikazivanje cene u stranoj valuti (Srbija)

Ukoliko ste pravno lice registrovano u Srbiji i poslujete preko srpske banke jedino ispravno je prikazivati cenu u RSD.


Prikazivanje bilo koje druge valute može biti samo indikativno, tako što se pored iznosa u RSD prikazuje indikativna vrednost u drugoj valuti. Svako prikazivanje cene samo u stranoj valuti, može biti protumačeno kao "kršenje pravila kartičarskiih organizacija" i može biti zahtevana reklamacija plaćanja.


Ukoliko ste pravno lice koje je registrovano van Srbije, možemo vam omogućiti povezivanje preko naših partnerskih banaka u inostranstvo, što vam omogućava da ponudite plaćanja u većini svetskih valuta i metoda plaćanja. Možeta nas kontaktirat na [email protected] za više detalja o ponudi za strana pravna lica.