Uputstvo i pravila za rad internet prodajnog mjesta - Hipotekarna Banka

Uputstvo za rad na internet prodajnom mestu namenjeno je klijentima Hipotekarne Banke sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor o prihvatanju plaćanja karticama na internet prodajnim mestima.