Uputstvo za rad E-commerce Prodajnog Mesta - Banca Intesa

U nastavku su smernice Banke Intesa,  koje treba ispratiti tokom razvoja e-commerce prodajnog mesta (u daljem tekstu EPM) od kojih zavisi uspešno testiranje:

 • Iz dokumenta u prilogu (Uputstvo za rad EPM v3.2.pdf), obratiti pažnju na Opšte standarde za prihvatanje platnih kartica (celo poglavlje 2).
 • Po sledećoj check-listi se rade inspekcije E-commerce prodajnog mesta:

Osnovni podaci o firmi (Uputstvo, 2.1.1)

No

Svi linkovi su jasno definisani i opisani

No

Trgovac ne nudi zabranjene proizvode/usluge(2.9)

No

Tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga (2.1.2)

No

Iznosi prikazani u RSD

No

Izjava o konverziji u slučaju druge valute(2.1.3)

No

Iznos u najmanjim jedinicama valute (para)

No

Prikazan PDV

No

Saglasnost kupca sa opštim uslovima (2.5)

No

Kontakt podaci – korisnički servis (2.1.4)

No

Dostava robe i eventualna ograničenja(2.1.5)

No

Politika reklamacija(2.1.6)

No

Zaštita privatnosti korisnika(2.1.7)

No

Zaštita poverljivih podataka o transakciji(2.1.8)

No

Povraćaj sredstava(2.1.9)

No

Ispravno prikazani brendovi(2.2)

No

Ispravni linkove za SecureCode(2.2)

No

Specifikacija –profaktura(2.5)

No

Tabela sa testnim scenarijima(Smernice)

No

Prikaz parametara transakcija na web strani(Smernice, 2.7)

No

Slanje potvrde o plaćanju putem e-maila(Smernice, 2.7)

No

 • Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Trgovac je u obavezi da u odgovarajućoj web formi (internet prodaja) ili formi audio zapisa (prodaja putem kontakt centra), kao i u formi elektronske pošte na adresu prethodno registrovanu u procesu naručivanja, Korisniku predoči/dostavi Potvrdu o plaćanju sa sledećim obaveznim elementima:
 1. Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (primer: "Uspešno ste izvršili plaćanje – račun Vaše platne kartice je zadužen." ili "Plaćanje neuspešno – račun Vaše platne kartice nije zadužen."),

 1. Podaci o Korisniku: ime i prezime Korisnika, email Korisnika, adresa Korisnika i adresa za dostavu robe/usluga,

 1. Podaci o narudžbini: Spisak, jediničnu cenu, količinu, porez i ukupnu cenu naručene robe/usluga, JIB narudžbine dodeljen od strane Trgovca,

 1. Podaci o Trgovcu: Naziv, PIB i adresa Trgovca,

 1. Podaci o transakciji dodeljene od strane Banke:  Order ID  , AuthCode,  Transaction ID  , Response, ProcReturnCode, 3DStatus,  Transaction Date  , kao i datum i vreme transakcije.

 • Kada EPM uspešno prođe inspekciju, što znači da su sve stavke check-liste potvrdne, može biti prebačeno na produkciju.
 • Po izboru artikala, pre prelaska na plaćanje, kupac se mora složiti sa (opštim) uslovima kupovine(poglavlje 2, stavka 2.5). Takođe, kupcu treba biti prikazana specifikacija šta kupuje i iznos prikazan sa PDV-om(osnovica + PDV, ili sledeća izjava: "Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova."),

 • Važno: U slučaju da je korisnicima omogućeno da kupuju bez registracije kao gosti, po preporuci našeg security tima neophodno je da se uvede Captcha verifikacija za ove korisnike kao metod dodatne zaštite u slučaju pokušaja fraud-a. Ako na EPM ipak dođe do pojave fraud-a, neophodno je da se plaćanje omogući samo za registrovane korisnike, to jest da se ukine za sve koji nisu registrovani da bi EPM nastavilo sa radom.
 • Nakon toga je potrebno da obavestite tim e-commerce podrške Banca Intesa a.d. na [email protected] da je EPM spremno za produkciju kako bismo izvršili inspekciju čime se proverava usaglašenost EPM sa Uputstvom za rad EPM i standardima.
 • Inspekcija može da se vrši više puta, uvek na Vaš poziv. Posle svake inspekcije će Vam biti predočene neusaglašenosti sa uputstvom i standardima, ako postoje, koje je potrebno ispraviti da bi se nastavila integracija.
 • Kada inspekcija prođe uspešno, o čemu ćete biti zvanično obavešteni, i pošto se završe ugovorne obaveze po proceduri, biće Vam dostavljeni produkcioni parametri i dostavnica za iste.
 • Kad prebacite EPM sa testnog na produkciono okruženje, neophodno je da da isključivo zaduženima iz Banca Intesa omogućite pristup web shopu u cilju realizacije pilot transakcija, to jest da se sa naše strane uradi pilot test, čijim prolaskom Vaše EPM prelazi u LIVE fazu, to jest može normalno početi sa radom.
Attached Files
Intesa Uputstvo za rad EPM v3.4.pdf
404kb