Da li je moja internet prodavnica PCI standardizovana?

Svi korisnici naših usluga su u poziciji da mogu jednostavno da budu usklađeni sa PCI zahtevima. U zavisnosti od načina povezivanja na naš Payment Gateway, različiti nivoi PCI zahteva su mogući.


Ogromna većina trgovaca koji su izabrali da se vežu kroz naš SecurePay API, su automatski usklađeni sa PCI 3.1 i potrebno je, u skladu sa novim standardima koji važe od 2015, samo da popune PCI SAQ-A formular sa 14 pitanja i pošalju ga svojoj banci. Ovo važi i za trgovce koji su izabrali SecurePay ili naš mobile.sdk da povežu svoje mobilne aplikacije.


Oni trgovci koji rade back-office aplikacije, kao što je na primer povezivanje svog ERP-a sa našom platformom, u određenim situacijama (prilično retkim) moraju proći ozbiljniju PCI reviziju. Ali moramo napomenuti da postoje različiti drugi načini i da se ovakvo povezivanje izvrši bez potrebe za punom PCI revizijom.


Zbog stalnog uvećanja PCI zahteva koji se nameću industriji, trgovci koji su povezani na platformu kroz starije sisteme integracije mogu biti podložni dodatnim PCI zahtevima i zato ih ponovo ohrabrujemo da što pre izvrše migraciju na novu SecurePay integraciju.