Može li nas AllSecure platforma zaštiti od prevara?

U okviru svoje platforme, AllSecure ima integrisan sofisticiran sistem upravljanja rizicima koji se može prilagoditi trgovcima bez obzira na njihovu veličinu ili vrstu biznisa. Ovaj robustan i višeslojni sistem zaštite je nastao kao rezultat desetogodišnjeg rada tehničkog tima koji je razvijao platformu i znanja i iskustva ljudi koji su radili u našoj firmi.