Prebacivanje odgovornosti uz 3-D Secure.

Suština korišćenje 3-D Secure sistema za autentifikaciju korisnika kartice je "prebacivanje odgovornosti" za potencijalno neovlašćeno korišćenje transakcija sa Trgovca na banku koja je izdala karticu ("Izdavaoc"). Tabela odgovornosti, zavisno od vrste kartice je prikazana ispod:


TABELA

Y = Da
A = Pokušano ili komunikacioni problem 
N = Ne
U = Nepoznato

* Važna napomena: Ukoliko je brend kartice VISA i ukoliko je upit da li je kartica "enrolovana" ili status vratio odgovor “U” (nepoznato), to znači da trgovac nije pokriven 3-D Secure zaštitom od odgovornosti. U ovakvom slučaju trgovac će i dalje bitiodgovoran za eventualne prevarne transakcije.

** Važna napomena: Postoje pojedinačni slučajevi kada odgovornost nije na izdavaocu kartice. To je slučaj sa pojedinim poslovnim karticama. Za više informacija, konsultujte se sa svojom bankom prihvatiocem. 

*** Važna napomena: U ovom slučaju veoma se preporučuje da se transakcija zaustavi. Ovo znači da uneseni PIN nije tačan. 

Ovaj članak predstavlja uopšteni prikaz "prebacivanja odgovornosti". Skrećemo pažnju da je naš zadatak da izvršavamo transakcije onako kako to banka i trgovci zahtevaju. Ukoliko niste sigurni šta bi trebali raditi sa transakcijama sa specifičnim statusom, preporučujemo vam da kontaktirate svoju banku prihvatioca.