Šta je SSL?

SSL sertifikat omogućava sigurnu vezu između internet pretraživača i servera. On služi da:


  • Zaštiti šifrom i verifikuje integritet saobraćaja između internet pretraživača i servera.
  • Verifikuje da internet pretraživač komunicira sa odgovarajućim serverom. Bez SSL zaštite, nema garancije da komunicirate upravo sa sajtom kojim želite.

Iz ovog razloga zahtevamo od trgovca, da pre nego što stupi na Internet sa prodajom svojih usluga/proizvoda, pre toga kupi neki od mnogobrojnih SSL sertifikata, kako bi mogli da garantujemo da će plaćanja koja se budu obavljala na sajtu biti zaštićena i da će podaci koji se budu prenosili biti zaštićeni.


Kupovina nekog od SSL sertifikata je svakako i neophodna jer banka neće omogućiti plaćanja na nebezbednim sajtovima.