Šta mogu biti posledice ukoliko nismo usklađeni sa PCI standardima?

Posledice neusaglašenosti sa PCI standardima mogu biti različite, od obaveze plaćanja običnih naknada do kazni koje mogu biti izražene u značajnim iznosima. Posledice se dramatično uvećavaju ukoliko trgovac pretrpi krađu podataka.


Čak i pre nego se desi povreda podataka, trgovci su izloženi sledećim posledicama:


  • Plaćanje naknade za svaki mesec u kome trgovac nije PCI standardizovan
  • Kupci će iz straha za sigurnost svojih kartičnih podataka, izbegavati kupovinu od takvog trgovca

Međutim kada se povreda podataka već dogodila, trgovac će biti dodatno izložen posledicama kao što su:


  • Visoke kazne od strane kartičarskih organizacija
  • Sudski postupci protiv trgovca koje pokreću kupci ili banke
  • Skupe forenzčke revizije
  • Zamrznuta sredstva na računu trgovca, kako bi se kompenzovali potencijalni troškovi ili gubici
  • Račun trgovca može biti ugašen od strane banke
  • Narušena reputacija koja neminovno vodi do pada u prodaji