Šta se smatra povredom kartičnih podataka?

Povreda podataka se događa kada neko nezakonito prodre u sistem koji čuva / upravlja informacijama o platnim karticama u nameri da te informacije ukrade u cilju da ih zloupotrebi. Nije od važnosti ko je osoba koja uradi ovakav proboj, haker ili neko od zaposlenih.