Šta znači PCI usklađenost?

PCI usklađenost predpostavlja proces implementacije, poštovanja i dokazivanja usklađenosti sa bezbednosnim pravilima koja su ustanovljena od strane PCI saveta. Ovi standardi su razvijeni sa namerom da se postigne globalne standardizacija bezbednosti podataka. Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.