Na koga se odnosi obaveza PCI usklađenosti?

Usklađenost sa PCI standardima je obaveza SVIH organizacija koje prihvataju, prenose ili čuvaju bilo koje kartične informacije. Ova obaveza važi bez obzira na metod slanja transakcija i uključuje: banke, procesore, hosting kompanije, platforme, trgovce itd. Jedina vrsta trgovaca koji ne potpadaju pod obavezu poštovanja PCI standarda su oni koji prihvataju samo gotovinu.