Šta je to 3-D Secure?

3-D Secure predstavlja način autentifikacije i zaštite podataka korisnika kartice. U tradicionalnim načinima plaćanja karticom, ovaj sistem zamenjuje PIN kod. Osmišljen je sa ciljem da zaštiti kupca i trgovca, tako što se tokom procesa plaćanja od kupca traži da odgovori na određeno pitanje ili zahtev. Sistem je razvijen od strane kompanija VISA (Verified by Visa) i MasterCard (SecureCode). Koristi ga većina internet trgovaca u svetu, kao jedan od najboljih načina zaštite od plaćanja ukradenim karticama.


Ovaj sistem autentifikacije možete lako prepoznati kada kupujete na internetu. Nakon što ste kliknuli na dugme za plaćanje, ukoliko je vaša kartica opremljena 3-D Secure sistemom, prikazaće vam se prozor u kome ćete videti logotip banke koja vam je izdala karticu, a ispod toga će vam se prikazati način na koji trebate autorizovati karticu. Nakon unosa, ukoliko ste se uspešno autentifikovali, vaša transakcija će se konačno izvršiti. Ukoliko je autentifikacija izvršena neuspešno, i transakcija se neće konačno izvršiti.
Ukoliko vam se prikaže ovaj prozor, a vi u njega ne unesete ništa, već samo ignorišete poruku, transakcija će se automatski posle 28 minuta odbiti, jer se u tom slučaju smatra da niste uspešno izvršili autentifikaciju. 


Sada znate šta činiti kada vam "iskoči" ovaj prozor, polako pročitajte šta se od vas traži, izaberite način autentifikacije, i sigurni smo da ćete se uspešno autentifikovati.