Testni brojevi kartica (OPEN Platforma)

Za testiranje transakcija kroz OPEN platfomu, koristite brojeve kartica ispod.


Brand Number Result
Visa (No 3D Secure) 4200 0000 0000 0000
Visa (3D Secure) 4711 1000 0000 0000 (choose in 3d simulator)
Mastercard (No 3D Secure) 5454 5454 5454 5454
Mastercard (3D Secure) 5212 3456 7890 1234 (choose in 3d simulator)
Maestro (3D Secure) 6799 8510 0000 0032 (choose in 3d simulator)
  • Ime na kartici: bilo koje ime
  • Datum isteka kartice: bilo koji datum u budućnosti
  • CVV kod: bilo koja tri broja