Integracija plaćanja u mobilne aplikacije

AllSecure platforma nudi dva načina za povezivanje mobilnih aplikacija na naš Payment Gateway.

Ovaj jednostavni sistem integracije je baziran na JavaScript payment widget-u i uključuje sve napredne funkcionalnosti naše platforme (tokenizacija, 3D-Secure, one-click plaćanje … ). Forma unos kartice se „nalazi“ u samoj aplikaciji, te kupac ne napušta aplikaciju da bi bio redirektovan na „sajt banke“. Jedini momenat kada kupac napušta aplikaciju je kod 3d-secure autentifikacije i to otvaranjem frame-a u aplikaciji (webview). Iz tog razloga, se -ovaj način integracije smatra „hibridnim“ a ne full in-app . Kako je ovde moguća implementacija „one-click plaćanja“ tj plaćanja sačuvanim (tokenizovanim) karticama, to naši trgovci često za plaćanja ranije sačuvanim karticama (dakle samo za taj scenario) kombinuju i SERVER-TO-SERVER API i to deoPokoji možete videti na: https://allsecure.docs.oppwa.com/tutorials/server-to-server/one-click-payment-guide . INTEGRACIJA KROZ SECUREPAY API je potpuno besplatna za trgovca. 

Naš mobile SDK za iOS i Android, omogućava jednostavan i brz način integracije koji je potpuno In-App. Ceo proces plaćanja se izvršava kroz SDK koji brine o kompleksnim pitanjima platnih transakcija, uključujući i rutiranje transakcija i Integraciju sa našim Payment Gateway-om. Trgovac može koristiti gotove ekrane koje može prilagoditi izgledu svoje aplikacije, ali takođe može dizajnirati svoje ekrane i samo koristiti naš framework u pozadini za procesiranje transakcija. SDK takođe uključuje sve funkcionalnosti naše platforme. Korišćenje (download) Mobile SDK-a se naplaćuje kroz jednokratnu naknadu trgovcu. 

Dodatno, i jedan i drugi sistem povezivanja, uključuju mogućnost „push notifikacija“ kojim trgovci (tj njihovi serveri) direktno od AllSecure platforme, primaju real-time informaciju o svakoj transakciji , što znači da imaju nezavisan kanal komunikacije sa sistemom i ne zavise od komunikacije sa aplikacijama koje se nalaze na telefonu. Više od ovome možete pronaći na https://allsecure.docs.oppwa.com/tutorials/webhooks