Procedura potvrde integracije i prelazak na LIVE sistem

Ukoliko ste završili proceduru  testiranja integracije  i procedure  usklađivanja  , možete započeti proceduru odobravanja i prelaska na LIVE sistem. Po dobijanju parametara pristupa za LIVE sistem koje će vam poslati naš operater, potrebno je da zamenite ranije (testne) parametre, novim (Live) parametrima

Zamenite parametre (entityId i access token ) sa dobijenim LIVE parametrima. 

Zatim će naš operater zvanično tražiti od Banke da izvrši konačni test za puštanje u produkciju. Po dobijanju odobrenja od banke, dobićete obaveštenje da možete započeti LIVE prihvat kartica. 

Važno: Preporučujemo da po unosu LIVE parametara, ne vršite dalja testiranja. Transakcije na LIVE sistemu se vrše isključivo pravim karticama i iznosi se naplaćuju. Zato uvek preporučujemo da se iskoristi TESTNI sistem za maksimalno testiranje pre prelaska na LIVE.