Rok za prenos sredstava na račun trgovca

Jedno od najčešćih pitanja koje dobijamo od naših trgovaca je ono koje se tiče vremenskog roka u kome će naplaćeni iznos biti prenesen na račun trgovca. 

Rok za prenos sredstava je definisan u isključivo u ugovoru koji je trgovac potpisao sa bankom / prihvatiocem. AllSecure nema pristup ovoj informaciji. Ali trgovac može proveriti u svom ugovoru sa bankom ili može kontaktirati banku direktno. Obično je to rok od nekoliko radnih dana od dana zaključenja transakcije

Šta predstavlja zaključenje transakcije? Da bi naplaćeni iznos uopšte krenuo ka računu trgovca, transakcija mora biti "potvrđena" od strane trgovca. Da bi ovo razumeli, najpre je potrebno znati da postoje dva scenarija naplate koje biraju trgovci. 

Trgovci koji prodaju fizičke proizvode, gde postoji mogućnost da nakon izvršene transakcije, ipak nisu u stanju isporučiti proizvod, obično biraju scenario Preautorizacije. Oni koji prodaju uslugu ili proizvod gde mogućnost da nije moguće isporučiti preuzetu obavezu, obično biraju scenario direktne naplate (Debit). 

Kod Debit tranakcija, ona je odmah i zaključena, te rok za prenos teče od kraja dana u kome je Debit transakcija izvršena. 

Međutim kod Preautorizacije, trgovac je u obavezi tu preautorizaciju zaključiti ili otkazati. Tek nakon zaključenja počinje da teče rok definisan ugovorom sa bankom. Detaljno objašnjenje ovog scenarija, kao i to kako se zaključuje i otkazuje Preautorizacija, možete pronaći na tekstu:   Transakcije Autorizacije, Kompletiranja, Otkazivanja