Procedura Testiranja Integracije

Sve dok se pridržavate naše API dokumentacije, konačna odluka o tome kako želite da testirate svoju integraciju, je na vama. Međutim, predlažemo vam da se držite osnovnih pravaca, koji su se do sada pokazali kao najbezbedniji način za testiranje.


 1. Započnite tako što ćete poslati transakciju u INTEGRATOR_TEST modu.
 2. Pošaljite običnu Debit (DB) transakciju
 3. Verifikujte na vašem testnom Portalu Trgovca da li je transakcija uspešno procesirana:
 • prijavite se na svoj testni portal, koristeći korisničko ime i lozinku koja vam je dodeljena od strane AllSecure-a
 • kliknite na TRANSACTIONS a zatim na dugme SEARCH
 • videćete listu vaših transakcija za taj dan (za ranije dane, koristite mini kalendar pri vrhu strane)
 • za detalje o svakoj transakciji, dovoljno je da kliknete tu transakciju
 • ukoliko u detaljima vidite “Return”: Request successfully processed in 'Merchant in Integrator Test Mode' (000.100.110) to znači da je transakcija prošla i da je osnovno povezivanje odrađeno korektno.
 • Pod pretpostavkom da je sve prošlo dobro u prethodnom koraku, vreme je da testirate i ostale tipove transakcija koje će vam biti potrebne (npr. Registracija (RG), Preautorizacija (PA)...).
 • Konačno, promenite testni mod u CONNECTOR_TEST  i pošaljite testnu transakciju na svakog prihvatioca (entity) na koga ćete se povezivati.  *CONNECTOR_TEST  se razlikuje od INTEGRATOR_TEST po tome što u ovom modu komunicirate direktno sa testnom platformom prihvatioca, dok se u INTEGRATOR_TEST modu povezujete na naš simulator.
 • Verifikujte u Portalu Trgovca da li su i ove testne transakcije uspešno procesirane. Ovog puta tražite izraz: Request successfully processed in 'Merchant in ConnectorTest Mode' (000.100.112). Ukoliko su transakcije bile uspešno procesirane, kontaktirajte našu podršku ([email protected]) i zatražite dodelu parametara LIVE sistema. Ukoliko transakcije nisu bile uspešne, pogledajte detaljnije našu Help sekciju koja se nalazi u okviru Portala Trgovca ili kontaktirajte našu podršku sa konkretnim pitanjem.